Accessibilitat

L’accessibilitat web fa referència a la possibilitat d’accedir a la web i als seus continguts per part de totes les persones, independentment de les discapacitats (físiques, intel·lectuals o tècniques) que puguin sorgir o derivades del context d’ús (tecnològic o ambiental) .

Si es dissenyen llocs web tenint en compte l'accessibilitat, tots els usuaris poden accedir al contingut en igualtat de condicions, per exemple:

  • Quan es proporciona text alternatiu a les imatges, els usuaris cecs o amb deficiències visuals poden utilitzar lectors especials per accedir a la informació.
  • Quan els vídeos tenen subtítols, els usuaris amb dificultats auditives els poden entendre completament.
  • Si els continguts estan escrits en un llenguatge senzill i il·lustrat, els usuaris amb problemes d’aprenentatge són capaços d’entendre’ls millor.
  • Si l’usuari té problemes de mobilitat i és difícil utilitzar el ratolí, les alternatives amb el teclat ajuden a la navegació.

Dreceres de teclat

Per poder navegar per aquest lloc web d’una manera accessible, s’ha programat un grup de claus d’accés ràpid que recullen les seccions principals d’interès general en què s’organitza el lloc.

Dreceres de teclat per al menú de navegació
Clau Pàg
0 Inici
1 Debats
2 Propostes ciutadanes
1 Votacions
4 Pressupostos participatius
5 Pla estratègic

Segons el sistema operatiu i el navegador utilitzat, la combinació de tecles serà la següent:

Combinació de claus en funció del sistema operatiu i del navegador
Navegador Combinació de claus
Explorador ALT + drecera i ENTER
Firefox ALT + CAPS + Drecera
Chrome ALT + dreceres (CTRL + ALT + dreceres per a MAC)
Safari ALT + dreceres (CMD + dreceres per a MAC)
Opera CAPS + ESC + dreceres

Mida del text

El disseny accessible d’aquest lloc web permet a l’usuari triar la mida del text que li convé. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres en funció del navegador utilitzat.

Navegador Accions a dur a terme
Explorador Veure > Mida del text
Firefox Veure > Mida
Chrome Configuració (icona) > Opcions > Avançat > Contingut web > Mida del text
Safari Veure > Allunya / Allunya
Opera Veure > escala

Una altra manera de modificar la mida del text és utilitzar les dreceres de teclat definides als navegadors, en particular la combinació de tecles:

  • CTRL i + (CMD i + endavant MAC) Augmenta la mida del text
  • CTRL i - (CMD i - endavant MAC) Disminueix la mida del text

Compatibilitat amb estàndards i disseny visual

Totes les pàgines d’aquest lloc web compleixen el Directrius d’accessibilitat o Principis generals de disseny accessible i establerts pel grup de treballWAI pertanyent a W3C.