Com podríem ajudar a combatre la fatiga pandèmica?

  Sense comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

La fatiga pandèmica està essent cada vegada més comuna i afecta directament la vida personal i professional de diferents membres de la comunitat universitària. El suport psicològic i els consells d’alimentació i salut poden ser algunes eines que contribueixen a minimitzar-la. Quines altres accions es podrien portar a terme per combatre aquesta fatiga pandèmica?

No estic d'acord 0%
2 vots

Quins elements de comunicació amb relació a la covid-19 s'haurien de potenciar?

  Sense comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

Durant aquest últim any, la UdG ha tingut molt present que la comunicació a tota la comunitat de l’estat de la pandèmia de covid-19 és de vital importància. Per això s’han lliurat butlletins electrònics setmanals, s’ha obert una pàgina web específica, s’ha creat un canal de Telegram informatiu i s’ha obert un xatbot per respondre consultes. Quines altres eines creus que s’haurien d’afegir per tal que la comunitat estigui informada en tot moment?

No estic d'acord 0%
1 vot

Com es podrien planificar activitats no acadèmiques per a l’estudiantat?

  Sense comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

A part de les activitats acadèmiques, als campus es porten a terme altres activitats no acadèmiques organitzades per les asociacions, activitats esportives, etc. Com es podrien recuperar aquestes activitats, que ajuden a construir comunitat?

No estic d'acord 0%
2 vots

Com podríem millorar els accessos a la Universitat durant la pandèmia?

  Sense comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

La mobilitat dins de la Universitat mateixa s’ha de reduir al màxim possible; per tant, la correcta senyalització de les entrades i sortides dels diferents edificis i aules és important. Quin tipus d'informació o actuacions creus que podrien maximitzar l’ordre dins dels campus?

No estic d'acord 0%
2 vots

Nom de la sala polivalent del Rectorat

  7 comentaris  •  17-12-2018  •  José Antonio Donaire

El Rectorat disposa d'un espai obert, connectat amb el pati, que ha edevingut un dels llocs més habituals per les activitats més rellevants de la vida acadèmica i institucional de la Universitat. Atès que és un espai molt simbòlic de la Universitat, sembla adient que la sala tingui un nom que la representi. Quin és el nom més adient per aquesta sala?

No estic d'acord 0%
7 vots

Horaris de la facultat de Turisme

  Sense comentaris  •  24-12-2018  •  M. Torrents

M' agradaria agrair a les persones que han creat aquesta plataforma, les intencions semblen bones. La meva proposta és molt senzilla, resulta que a la facultat de Turisme tenim moltes hores lliures entre classe i classe (unes 10 hores entre setmana) els que no vivim a Girona no tenim gaires alternatives a part de quedar-nos a la biblioteca en aquestes hores mortes, que no està malament, però crec que servirien molt millor a l' estudiant per recuperar avaluacions o examens que ens hagim pogut perdre x motius de feina, no demano res impossible, ja que en algunes assignatures depenem exclusivament de la voluntat inquebrantable d' alguns professors inflexibles i sobervis.

D'altra banda agrair als que si donen facilitats als estudiants que treballem. La realitat és que els que estudiem aqui només intentem contribuir a que aquesta universitat existeixi. És impossible fer 1 exàmen un altre dia si no has pogut assistir a un x motius justificats? Evidentment és possible

No estic d'acord 0%
2 vots

Com es podrien millorar les condicions del teletreball?

  Sense comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

El teletreball s’ha imposat gairebé en tots els àmbits. Treballar des de casa implica tota una sèrie de condicions que fins ara no teníem i, alhora, té alguns efectes positius. Com valores l’adequació del material per portar a terme el teletreball? S’ha facilitat amb aquest teletreball la conciliació familiar o, per altra banda, l’ha empitjorada, tot i la flexibilitat d’horaris que pot suposar aquest teletreball? Com valores l’acompanyament que s’ha fet des de la institució pel que fa a les recomanacions de salut (exercici, alimentació)?

No estic d'acord 0%
2 vots

Programari de la UdG

  Sense comentaris  •  27-02-2021  •  Gingebre

Com és que utilitzem Windows, Gmail, Chrome, Word, Excel... programari de propietat a la UdG? Ens hem plantejat mai, com a universitat pública, passar-nos al programari lliure? Us convido a la reflexió amb la visualització d'aquests dos vídeos:

  • Programari lliure i de codi obert / Societat lliure govern obert elaborat per la Xarxa d'Innovació Pública (https://www.youtube.com/watch?v=6uPM5gJ7dN4)
  • La primera part de la taula rodona "Programari lliure, xarxes lliures", amb Rafael Garcia Serra, professional de les TIC que col·labora en Guifi.net i Xarx@ntoni; Roger Baig Viñas, participant del Projecte Confine; i Merçè Botella, membre de Somconnexió. És una activitat dintre el cicle de conferències Obrint espais d'autonomia. (https://www.youtube.com/watch?v=Xl3aEU8GHC8)

Vosaltres què en penseu? Quins avantatges/inconvenients tindríem en utilitzar programari de codi obert en comptes de programari privat?

Una dada que pot ser relellavant pel debat és que la UdG paga anualment cent mil euros en llicències Campus Microsoft (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=30015174&lawType=2), el Collaborate ens costa uns vuitanta mil euros (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capDocument.pscp?reqCode=viewCapD&idCap=623951&idDoc=73468777). Es podrien invertir aquests diners en programari lliure que reverteixi en tota la societat?

No estic d'acord 0%
1 vot

Com podríem reduir el risc en les sessions presencials?

  Sense comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

Durant les sessions presencials, ja siguin classes presencials, amb professor o sense, o activitats d’avaluació, s’han tingut en compte mesures per tal d’eliminar el possible contagi, com ara la ventilació dels espais, la separació entre estudiants, etc. Quines accions més creus que s’haurien d’introduir per tal de minimitzar al màxim el risc de contagi?

No estic d'acord 0%
2 vots

Quins elements es podrien introduir a les pràctiques?

  Sense comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

Les pràctiques presencials han de garantir totes les mesures de seguretat respecte de la pandèmia. A part d’assegurar l’ús dels EPIs corresponents, també els espais han de ser segurs. Quines condicions de mida de grups, EPIs lliurats o acondicionament dels espais creus que s’haurien de millorar?

No estic d'acord 0%
2 vots

Per als estudiants presencials, quins espais creus que s’haurien d’habilitar?

  Sense comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

Durant el dia, els estudiants que estan als diferents centres han de tenir espais per poder treballar, menjar o simplement estar-s’hi mentre esperen entre classe i classe o per anar a fer activitats presencials, com ara pràctiques. S’haurien d’habilitar més espais dels que hi ha actualment, com ara sales de reunions, menjadors, bar, etc.?

No estic d'acord 0%
2 vots

El protocol contra l'assetjament

  Sense comentaris  •  09-03-2021  •  Gingebre

La UdG té un protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d'assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat. En sabeu alguna cosa? Funciona? Funciona bé? Quan hi va haver un cas de violència masclista a la meva classe no vam saber que existia aquest protocol.

No estic d'acord 0%
Sense vots

Suggeriments de millora a la plataforma

  4 comentaris  •  17-12-2018  •  Pau Parals

Inicio aquest debat amb la voluntat d'obrir un canal per compartir les millores que ha de tenir la plataforma de participació de la Universitat de Girona. Entre d'altres:

-Grups d'usuaris. Les associacions, òrgans col·legiats i d'altres formes organitzatives que existeixen a la Universitat ha de poder participar del espai. No ha de tenir dret a l'orientació de decisció, ja que aquest paper està reservat a la decisió col·lectiva de forma individual de la comunitat universitària, però sí que té sentit que el Consell d'Estudiants faci una proposta de Normativa d'Avaluació, per exemple. 

-Esborranys col·laboratius. Com a pas previ a la publicació de la proposta (entenen que la publicació és defintiva i està sotmesa al recull de suports) inclouria l'esborrany col·laboratiu. Ha de ser un pas previ a la publicació definitiva que permet:

  • Edició de l'esborrany en qualsevol moment (Control de versions)
  • Autoria compartida (Mitjançant petició de col·laboració de l'usuari 2 a l'usuari creador i la seva partinent acceptació) 
  • Publicació de l'esborrany col·laboratiu com a proposta. 

-Guia de benvinguda a la plataforma. És necessari i condició per la participació la informació. Per això cal que existeixi una informació clara de quina participació ha de tenir la comunitat universitària. Document adjunt amb les meves recomanacions. Estaria bé fer un vídeo de com participar. https://drive.google.com/file/d/1j5gN4VzUREnhsLvGKxSaNY_rmyyayMdd/view?usp=sharing 

-Incloure càrrega de fitxers en el debats. Que no passi com ara, que haig d'adjuntar l'enllaç url a través del Drive per poder visualitzar el document. Els debats es poden suportar i explicar millor amb un fitxer. 

-Millorar l'experiència d'usuari. Estaria bé disposar d'un perfil públic on poder incloure imatges, camps de descripció fins a arribar a insgníes de participació (gamificació), així com una comunicació interna més usable. 

No estic d'acord 0%
17 vots

Discurs col·laboratiu per a la inauguració del curs 2019-2020

  45 comentaris  •  09-09-2019  •  UdG

En el marc de l'acte d'inauguració del curs 2019-2020, us convidem a escriure en aquest espai la vostra aportació per al discurs col·laboratiu, que aquest any se centrarà en la reivindicació de la igualtat de gènere. 

Hem tancat el termini per rebre aportacions.  Us agraïm que hàgiu volgut contribuir a enriquir el discurs. Amb totes les vostres propostes elaborarem un text que es llegirà durant l'acte d'inauguració, que tindrà lloc el dia 3 d'octubre a les 12 del migdia a l'Aula Magna Modest Prats. 

No estic d'acord 0%
9 vots

Pel que fa a l'activitat de recerca, com es podria millorar la seva realització?

  1 Comentari  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

Tot i que l’activitat de recerca no s’ha aturat durant el darrer any, en algun cas s’han hagut d’adaptar els espais o ha calgut utilitzar EPIs addicionals. Quines accions es podrien portar a terme per tal d’ajudar en els diferents aspectes de la recerca, com ara les sortides de camp, la seguretat en els laboratoris, l’accés a les bases de dades o la gestió de la recerca, entre d’altres?

No estic d'acord 0%
2 vots

Com podríem reduir el risc de contagi en la mobilitat ?

  1 Comentari  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

El desplaçament, en transport públic o privat, als diversos campus de la Universitat ha estat un dels factors de risc que han detectat les autoritats sanitàries i que explica la limitació de la presencialitat a les aules. Quines mesures es podrien portar a terme en el transport públic per reduir el risc de contagi? I en el transport privat? Quines propostes creus que podrien minimitzar el risc?

No estic d'acord 0%
3 vots

Quines mesures es podrien prendre per tal d’ajudar a combatre la bretxa digital?

  2 comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

Un dels possibles problemes amb què ens trobem a causa de la no presencialitat de moltes sessions és l’increment de la bretxa digital. Per tal de minimitzar-la s’han facilitat punts de connexió, s’ha programat formació en competències digitals i fins i tot s’ha previst préstec d’equipament informàtic. Com creus que es podria donar més suport a la comunitat en aquest sentit?

No estic d'acord 0%
2 vots

Accés amb bicicleta a la UdG

  1 Comentari  •  27-02-2021  •  Gingebre

Creus que es pot millorar l'accés en bicicleta a la UdG? Falta una connexió segura entre l'estació de tren/d'autobusos i la teva facultat? Els carrils bici estan ben senyalitzats i delimitats per evitar accidents? Has provat els punts de reparació de bicicletes? Hi ha suficients aparcaments de bicicletes a la teva facultat? Has provat el servei de bicicletes de la universitat?

No estic d'acord 0%
1 vot

Quines accions es podrien introduir en el sistema de docència no presencial?

  2 comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

Un percentatge important de la docència es porta a terme de manera no presencial. Per això fan falta eines que permetin la connexió ràpida i fàcil entre docents i estudiants, cosa que requereix formació d’aquests docents en competències tecnològiques. Quines bones pràctiques s’haurien d’afegir per tal de millorar aquest tipus de docència?

No estic d'acord 0%
3 vots

Més informació a la política de privadesa del portal Som UdG

  1 Comentari  •  22-02-2021  •  Gingebre

Algunes propostes per millorar la política de privadesa del portal Som UdG:

  1. Incloure les dades de contacte de la persona responsable del tractament de dades per tal de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament.
  2. Descriure quines dades personals (adreça electrònica, document d'identitat, data de naixement) seran públiques a la plataforma i visibles per la resta d'usuaris.
  3. Explicar quin és el tractament del document d'identitat i la data de naixement. La plataforma demana aquestes dades personals per verificar que l'usuari forma part de la comunitat universitària. Alguns dubtes que se'm plategen són: aquestes dades queden enregistrades al fitxer de "Gestió del Pla Estratègic"? Un cop verificat que l'usuari forma part de la comunitat universitària s'eliminen les dades del fitxer? Es podria fer la verificació mitjançant el número d'identifiació de la UdG?
No estic d'acord 0%
Sense vots

Com creus que s’hauria de recuperar la mobilitat Erasmus?

  3 comentaris  •  22-02-2021  •  Delegada del Rector per a la Promoció i Divulgació

Amb la pandèmia, la mobilitat Erasmus ha quedat afectada de manera important. Com creus que es podria millorar el manteniment d’aquesta activitat? Hauríem d’incrementar la informació i acompanyament durant la presa de decisió i estada? Quins elements creus que es poden introduir per tal de tornar-la a activar?

No estic d'acord 0%
2 vots

És important la sostenibilitat a la Universitat?

  Sense comentaris  •  29-06-2022  •  Salvador Marti Puig

Com podem fer una UdG més respectuosa amb el mediambient? 

Cal eliminar les ampolles de plàstic arreu? Tothom ha d'anar a peu, en bici o en bus?

No estic d'acord 0%
2 vots

Ajuda sobre debats

Inicieu un debat per compartir opinions amb altres persones sobre els temes que us preocupa.

L'espai de debats ciutadans està adreçat pensat perquè qualsevol persona pugui exposar temes que li preocupen sobre els quals vulgui compartir punts de vista amb altres persones.

Per obrir un debat cal registrar-se a SOM UdG. Els usuaris ja registrats també poden comentar els debats oberts i valorar-los amb els botons de "Hi estic d'acord" o "No hi estic d'acord" que es troben en cada un d'ells.

Tingues en compte que un debat no activa cap mecanisme d'actuació concret. Si vols fer una proposta per la UdG o plantejar un projecte de pressupostos participatius quan s'obri la convocatòria, has d’anar a la secció corresponent.