Descobreix la Plataforma de Participació de la UdG

Aquesta guia explica cadascuna de les seccions de la Plataforma de Participació de la UdG. Pots ampliar la informació en els enllaços de "Informació detallada".

Debats

En la secció de debats pots exposar i compartir la teva opinió amb altres persones sobre temes que et preocupen relacionats amb la Universitat. També és un espai on generar idees que a través de les altres seccions de la Plataforma de la UdG portin a actuacions concretes per part de la Universitat.

  • Pots obrir debats, comentar-los i valorar-los amb els botons de Hi estic d'acord o No hi estic d'acord. Per això has de registrar-se SOM UdG.
Botons per valorar els debats
Botons "Estic d'acord" i "No estic d'acord" per valorar els debats.

Propostes

A la secció de propostes pots plantejar les teves perquè la Universitat les dugui a terme. Les propostes recapten suports, i si aconsegueixen els suports suficients, se sotmeten a votació. Les propostes aprovades en aquestes votacions són assumides per la UdG i es duen a terme.

  • Per crear una proposta cal registrar-te a SOM UdG. Les propostes que consiguen el suport a la web del 5 % dels usuaris amb dret a vot (900 suports de persones més grans de 16 anys participants) passen a votació. Per defensar propostes cal verificar el teu compte.
Botó per donar suport a una proposta
Botó per "Assistència" una proposta.

Votacions

La secció de votacions s'activa cada cop que una proposta aconsegueix el 5 % de suports i passa a votació quan la Universitat proposa un tema perquè la gent hi digui la seva.

  • Per participar en les votacions has de registrar-te a SOM UdG i verificar el teu compte.
  • Poden votar totes les persones registrades a la Universitat més grans de 16 anys.
  • Perquè el resultat d'una votació es consideri haurà de superar el llindar de participació del 20% (3.600 usuaris)
  • Les propostes votades favorablement passaran a consideració dels òrgans de govern de la UdG.

Sobre el pla 2030

El Pla estratègic UdG2030 fixarà el rumb de la Universitat pels propers anys. És el pla que permetrà a la Universitat decidir quin element el singularitza de la resta.

Aquest pla ha de ser el resultat de la col·laboració de tota la comunitat universitària. Per això, us animem a aportar les reflexions, comentaris i propostes que considereu oportunes.


Altra informació d'interès