Descobreix la Plataforma de Participació de la UdG

Aquesta guia explica cadascuna de les seccions de la Plataforma de Participació de la UdG. Pots ampliar la informació en els enllaços de "Informació detallada".

Debats

En la secció de debats pots exposar i compartir la teva opinió amb altres persones sobre temes que et preocupen relacionats amb la Universitat. També és un espai on generar idees que a través de les altres seccions de la Plataforma de la UdG portin a actuacions concretes per part de la Universitat.

  • Pots obrir debats, comentar-los i valorar-los amb els botons de Hi estic d'acord o No hi estic d'acord. Per això has de registrar-se SOM UdG.
Botons per valorar els debats
Botons "Estic d'acord" i "No estic d'acord" per valorar els debats.

Propostes

A la secció de propostes pots plantejar les teves perquè la Universitat les dugui a terme. Les propostes recapten suports, i si aconsegueixen els suports suficients, se sotmeten a votació. Les propostes aprovades en aquestes votacions són assumides per la UdG i es duen a terme.

  • Per crear una proposta cal registrar-te a SOM UdG. Les propostes que consiguen el suport a la web del 5 % dels usuaris amb dret a vot (900 suports de persones més grans de 16 anys participants) passen a votació. Per defensar propostes cal verificar el teu compte.
Botó per donar suport a una proposta
Botó per "Assistència" una proposta.

Altra informació d'interès