Política de Privacitat

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES

 1. La navegació per la informació disponible en la plataforma de Participació de la UdG és anònima.
 2. Per utilitzar els serveis continguts a la plataforma de Participació de la UdG l'usuari haurà de donar-se d'alta i proporcionar prèviament les dades de caràcter personal segons la informació específica que consta en cada tipus d'alta.
 3. Les dades aportades seran incorporades i tractades per la UdG d'acord amb la descripció del fitxer següent:
  • Nom del fitxer/tractament: GESTIÓ DE PLA ESTRATÈGIC
  • Finalitat del fitxer/tractament: Gestionar els processos participatius per al control de l'habilitació de les persones que hi participen i recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de participació.
  • Òrgan responsable: Universitat de Girona, plaça Sant Domènec, 3. 17004 Girona
 4. Com a principi general, aquesta web no comparteix ni revela la informació obtinguda, menys en el cas que hagi estat autoritzada per l'usuari, o que la informació sigui requerida per l'autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial, o estigui prevista a la llei.
 5. Les dades es conservaran amb la finalitat descrita mentre no s'oposi a això o sol·liciti la cancel·lació com a usuari de la plataforma de Participació de la UdG . Una vegada sol·licitada la cancel·lació de les seves dades, seran bloquejades durant el termini de 5 anys, a disposició únicament d'Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals per atendre possibles reclamacions, després dels quals, aquestes dades seran suprimits.
 6. La persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'òrgan responsable indicat.
 7. Autoritat de control: L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és l'autoritat de control davant la qual es poden presentar les reclamacions sobre el tractament de dades personals.