Ajuda sobre les propostes

Fes una proposta. Si obté els suports suficients i passa a votació, pots aconseguir que tots els participants decideixin com volen que sigui la seva Universitat.

Les propostes són una oportunitat perquè els estudiants, professors i PAS decideixin directament com volen que sigui la seva Universitat. Qualsevol persona pot fer una proposta sobre un tema que li interessi o preocupi perquè la Universitat la dugui a terme, després d'aconseguir els suports suficients i de sotmetre's a votació.

Per crear una proposta cal registrar-se a la Plataforma de Participació de la UdG. Les propostes que aconsegueixin el suport del 5 % de les persones censades a la UdG passen a votació. Per defensar propostes cal tenir un compte verificat.

Es convoca una votació quan les propostes aconsegueixen els suports necessaris. Una vegada feta, si hi ha més gent a favor que en contra, la Universitat la sotmet als seus òrgans de govern i la duu a terme.